Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów - Budowa wodociągu Gacki

Wersja do druku

OBWIESZCZENIE

 

 

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku    o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami/ oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego / j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami/.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów

 

zawiadamia, że na wniosek Gminy Pińczów, z dnia 16 września 2007r. wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy wodociągu Æ 110mm, w obrębie nieruchomości oznaczonych nr ewid. 422, 489 położonych na obrębie Kowala oraz w obrębie nieruchomości oznaczonych nr ewid. 58/10, 64, 65, 81/3, 110, 178, 195, 199/6 położonych na obrębie Gacki.

 

Stronami w niniejszej sprawie są właściciele i współwłaściciele nieruchomości położonych w granicach lokalizacji przedmiotowej inwestycji i jej bezpośrednim sąsiedztwie.

 

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, w ter-minie 7 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, w Wydziale Inwestycji, Urzędu Miejskiego w Pińczowie, przy ul. 3 Maja 10.

 

Zapoznanie się z treścią materiału dowodowego nie jest obowiązkowe.

 

 

 

 

Pińczów, dnia 28 listopada 2007 roku


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 841

Wprowadził(a) do systemu: Marcin Ziemba, data: 2007-11-29 14:28:53
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2007-11-30 08:31:46
Ostatnia zmiana: Marcin Ziemba, data: 2007-11-29 14:28:53
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony