OBWIESZCZENIE owyłożeniiu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pińczów, dla obszaru miasta Pińczowa i obszarów sołectw: Włochy, Brzeście, Pasturka, Skrzypiów

Wersja do druku

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pińczów, dla obszaru miasta Pińczowa i obszarów sołectw: Włochy, Brzeście, Pasturka, Skrzypiów

 

 

 

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pińczów, dla obszaru miasta Pińczowa i obszarów sołectw: Włochy, Brzeście, Pasturka, Skrzypiów w dniach od .................... r. do ...................... r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pińczowie, Pińczów, ul. 3 Maja 10, w godzinach od ....oo do .....oo.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu ................ r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pińczowie, Pińczów, ul. 3 Maja 10,  o godz. .....00.

 

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Pińczowa z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia ................  r.

 

 

                                                                           .........................................

                                                                                     podpis Burmistrza

 

 

 


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1069

Wprowadził(a) do systemu: Zbigniew Kaczmarczyk, data: 2007-12-07 14:00:54
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2007-12-10 10:09:02
Ostatnia zmiana: Zbigniew Kaczmarczyk, data: 2007-12-07 14:00:54
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony