O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów

Wersja do druku

             O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami / oraz art. 49 Kodeksu Postępowania administracyjnego / j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami /.

 

             Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów

 

Zawiadamia, że w dniu 27 grudnia 2007 roku wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków lokalizacji celu publicznego, obejmującej budowę oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej relacji Pińczów – Skowronno Dolne, gmina Pińczów.

 

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, w terminie 14 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, w Wydziale Inwestycji Urzędu Miejskiego w Pińczowie, przy ul. 3 – go Maja 10.

 

Zapoznanie się z treścią materiału dowodowego nie jest obowiązkowe.

 

Stronami w niniejszej sprawie są właściciele i współwłaściciele nieruchomości położonych w miejscowości Kopernia, gmina Pińczów, w granicach terenu inwestycji.

 

 

 

Pińczów, dnia 27 grudnia 2007 roku


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 534

Wprowadził(a) do systemu: Zbigniew Kaczmarczyk, data: 2007-12-28 13:35:38
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2007-12-28 13:39:46
Ostatnia zmiana: Hubert Bochniak, data: 2014-11-20 11:50:15
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony