Komisja RewizyjnaDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2010-12-08 15:14:06

Komisja Rewizyjna w składzie:

 

Przewodniczący:

Jan Radkiewicz 

Członkowie: 

Wioletta Wajs- Urban

Anna Gawrońska 

Ireneusz Malara

 

             Komisja Rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu gminy i występuje z wnioskiem do rady gminy  w sprawie udzielenia lub nieudzielania absolutorium  wójtowi / Burmistrzowi/.Wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Kielcach. Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania zlecone przez rade gminy w zakresie kontroli.Powrót