Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów - Budowa wodociągu Gacki wieś

Wersja do druku

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku    o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami/ oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego / j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami/.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów

 

zawiadamia, że w dniu 7 stycznia 2008r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie wodociągu z rur PE Ø 110mm w miejscowości Gacki, zlokalizowanej w obrębie nieruchomości oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 422, 489 położonych w obrębie Kowala oraz na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 58/10, 64, 65, 81/3, 110, 178, 195, 199/6 położonych w obrębie Gacki.

 

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, w terminie 14 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, w Wydziale Planowania Przestrzennego, Urzędu Miejskiego w Pińczowie, przy ul. 3 Maja 10.

 

Zapoznanie się z przedmiotowym wnioskiem w tej sprawie nie jest obowiązkowe.

 

Stronami w niniejszej sprawie są właściciele i współwłaściciele działek położonych na obrębie Gacki i Kowala gmina Pińczów.

 

 

Pińczów, dnia 7 stycznia 2008r.


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 874

Wprowadził(a) do systemu: Marcin Ziemba, data: 2008-01-07 12:31:47
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2008-01-08 09:09:07
Ostatnia zmiana: Marcin Ziemba, data: 2008-01-07 12:31:47
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony