Zarządzenie Nr 6/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 15 stycznia 2008 roku

Wersja do druku

Zarządzenie Nr 6/08

Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

z dnia 15.01.2008r.

 

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia oceny ofert na  realizację zadań pożytku publicznego w 2008r. z obszaru: kultura fizyczna , sport i turystyka.

 

 

            Na podstawie art. 30 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca  1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

 

 

§1

 

Powołuję  komisję konkursową do przeprowadzenia wstępnej  oceny ofert na realizację zadań gminy   o charakterze pożytku publicznego w 2008r. z obszaru: kultura fizyczna , sport                 i turystyka w osobach:

1)      Krystyna Gruszka – Przewodnicząca komisji

2)      Mirosława Kucybała           – Członek komisji

3)      Monika  Młyńczak              – Członek komisji

 

 

§2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Pińczów.

 

§3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

                                                                                  ..............................................................

           

 


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 936

Wprowadził(a) do systemu: Zbigniew Kaczmarczyk, data: 2008-01-15 09:40:26
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2008-01-15 13:19:00
Ostatnia zmiana: Grzegorz Wojciechowski, data: 2008-04-07 10:48:41
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony