Atuty naszej szkoły

Wersja do druku

atuty naszej szkoły:

 

- Dobre warunki lokalowe - w tym pływalnia Delfinek przy szkole;
- Jednozmianowy system pracy;
- Korzystne położenie
- Dobrze przygotowana kadra pedagogiczna systematycznie podnoszącą swoje kwalifikacje;
- Nauczanie języka angielskiego
- Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej;
- Zajęcia z profilaktyki uzależnień "Spójrz inaczej"
- Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne
- Zajęcia pozalekcyjne:  
  (plastyczne, taneczne, sportowe, informatyczne, wyrównawcze);
- Organizowanie opieki w świetlicy szkolnej z możliwością wyżywienia;
- Uczestnictwo uczniów w wycieczkach krajowych  i Zielonych Szkołach;
- Organizowanie imprez środowiskowych;
- Udział uczniów w różnych konkursach, turniejach, zawodach;

 

 

staramy się, aby nasz absolwent był:

- Bardzo dobrze przygotowany do dalszej nauki, zgodnie ze swoimi możliwościami;
- Poprawnie posługiwał się językiem polskim;
- Znał podstawy nauczanego języka obcego;
- Umiał komunikować się z ludźmi;
- Był asertywny;
- Dbał o własne zdrowie i bezpieczeństwo;
- Wrażliwy na potrzeby innych;
- Umiał pracować w grupie;
- Znał różne techniki uczenia się;
- Umiał korzystać z różnych środków przekazów informacji;
- Umiał korzystać z techniki komputerowej;
- Umiejętnie posługiwał się wiedzą i wykorzystywał ja będzie w praktyce;
- Zaradny życiowo;
- Umiał samodzielnie planować i organizować własna prace i czas wolny;
- Odpowiedzialny za własne czyny;
- Umiał utożsamiać się z własnym regionem i ojczyzną;
- Potrafił znaleźć pomoc w rozwiązywaniu swoich problemów;
- Trafnie oceniał błędy i szukał właściwych sposobów na ich korygowanie;

 


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 741

Wprowadził(a) do systemu: Alicja Mazurek, data: 2008-01-22 20:24:51
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2008-01-24 07:58:52
Ostatnia zmiana: Alicja Mazurek, data: 2008-01-24 11:54:41
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony