OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 31 stycznia 2008 rokuDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2008-02-06 09:27:18

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

z dnia 31 stycznia 2008 roku

 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Pińczowie

 

 

Na podstawie art. 33 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Dz z 2001 roku, Nr 142 poz. 1591 z poźn. zm) w związku z §101 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 roku w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz.U. Nr 100 poz. 908) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Pińczowie określony Zarządzeniem Nr 1/07 z dnia 3 stycznia 2007 roku z uwzględnieniem zmian wprowadzonych zarządzeniami: Nr 10/07 z 22 stycznia 2007 roku, Nr 51/07 z dnia 7 maja 2007 roku, Nr 73/07 z dnia 24 lipca 2007 roku, Nr 90/07 z dnia 19 września 2007 roku, Nr 113/07 z dnia 7 grudnia 2007 roku, Nr 121/07 z dnia 27 grudnia 2007 roku i Nr 3/08 z dnia 9 stycznia 2008 roku.

 

 

                          Burmistrz

                              Włodzimierz BadurakPowrót