Zarzadzenie nr 12/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 04.02.2008 roku

Wersja do druku

   Z A R Z A D Z E N I E   NR 12/08   

BURMISTRZA MIASTA I GMINY  PIŃCZÓW

                                       z   dnia 04.02. 2008 r  

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.

 

 

  Na  podstawie  art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku                        o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001r.Nr.142,poz.1591        z późn. zm. ), art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( jednolity tekst z 2004r. Dz. U. Nr.261, poz.2603,                      z późn. zm.  ), zarządza się co następuje:

 

§ 1.

 

1.     Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości

przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu, w brzmieniu określonym przez załącznik Nr.1   do Zarządzenia.

       2. Wykaz ten należy wywiesić na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń                      

    w Urzędzie Miejskim w Pińczowie.

§ 2.

 

Wykonanie zarządzenia zleca się Wydziałowi Ochrony Środowiska                     i Gospodarki Mieniem Urzędu Miejskiego w Pińczowie.

 

§ 3.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                                                                         


Załączone pliki:

zal_1_do_zarzadzenia
(Zalacznik_do_zarzadzenie_nr_1.doc - 34.816 KB) Data publikacji: 2008-02-08 13:52:47 Redaktor: Małgorzata Buczak
Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 663

Wprowadził(a) do systemu: Małgorzata Buczak, data: 2008-02-08 13:50:47
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2008-02-08 15:04:18
Ostatnia zmiana: Bartłomiej Piasecki, data: 2015-04-22 15:44:03
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony