Kluby RadnychDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2015-03-05 11:37:33

Radni mogą tworzyć kluby radnych, przy czym radny może być członkiem tylko jednego klubu radnych. Warunkiem  utworzenia klubu jest zadeklarowanie w nim udziału co najmniej 4 –ch radnych.

 

             Kluby radnych posiadają uprawnienia do :

 

*    wyrażenia opinii w sprawach będących przedmiotem sesji.

*    zgłoszania interpelacji, zapytań i składania oświadczeń.

 

             W Radzie Gminy działa jeden  klub radnych :

Deklarację przynależności do klubu Radnych Ziemi Pińczowskiej złożyli radni:

1. Witold Cira

2. Kazimierz Klasiński

3. Marta Łaskawiec  - przewodnicząca klubu

4. Marek Prokop

5. Sylwia Puchała

6. Jan Radkiewicz

7. Zdzisław Woźniak

8. Aneta Wykurz

 

 Powrót