Kluby RadnychDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2016-06-01 14:39:51

Radni mogą tworzyć kluby radnych, przy czym radny może być członkiem tylko jednego klubu radnych. Warunkiem  utworzenia klubu jest zadeklarowanie w nim udziału co najmniej 4 –ch radnych.

 

             Kluby radnych posiadają uprawnienia do :

 

*    wyrażenia opinii w sprawach będących przedmiotem sesji.

*    zgłoszania interpelacji, zapytań i składania oświadczeń.

 

             W Radzie Gminy działają  dwa  kluby radnych :

Deklarację przynależności do klubu Radnych Ziemi Pińczowskiej złożyli radni:

1. Marta Łaskawiec  - Przewodnicząca klubu

2. Witold Cira

3. Kazimierz Klasiński

4. Marek Prokop

5. Sylwia Puchała

6. Jan Radkiewicz

7. Zdzisław Woźniak

8. Aneta Wykurz

 

 

 Deklarację przynależności do klubu Radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego złożyli radni:

1. Henryk Różycki - Przewodniczący klubu 

2. Wiktor Badurak

3. Zdzisław Mider

4. Zdzisław Pruś

5. Stanisław Sternak

6. Edward Szumara 

 Powrót