Kluby RadnychDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2010-12-09 09:47:44

Radni mogą tworzyć kluby radnych, przy czym radny może być członkiem tylko jednego klubu radnych. Warunkiem  utworzenia klubu jest zadeklarowanie w nim udziału co najmniej 4 –ch radnych.

 

             Kluby radnych posiadają uprawnienia do :

 

*    wyrażenia opinii w sprawach będących przedmiotem sesji.

*    zgłoszania interpelacji, zapytań i składania oświadczeń.

 

             W Radzie Gminy działająw cztery kluby radnych :

1/ SLD – UP

2/ PSL

3/Samorząd 2002

4/ Koalicja SpołecznaPowrót