Stanowiska Pracy w Wydziale Planowania PrzestrzennegoDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2015-01-23 13:34:30

NACZELNIK

WYDZIAŁU PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

URZĘDU MIEJSKIEGO W PIŃCZOWIE

mgr inż. MARCIN SKOWRON

tel. 0413573871-75   w. 160

 

mgr inż. DARIUSZ GOLIK

inspektor ds. planowania przestrzennego,

aktualizacji planu, studium uwarunkowań

i kierunków zagospodarowania przestrzennego

w Wydziale Planowania Przestrzennego

tel. 0413573871-75   w. 162

 

lic GRAŻYNA GRĘDA

inspektor

ds. planowania przestrzennego,

w Wydziale Planowania Przestrzennego

tel. 0413573871-75   w. 163

 

mgr MARCIN ZIEMBA

inspektor ds. planowania przestrzennego,

w Wydziale Planowania Przestrzennego

tel. 0413573871-75   w. 161

 

ANDRZEJ GAJDA

pomoc administracyjna,

w Wydziale Planowania Przestrzennego

tel. 0413573871-75   w. 166

 Powrót