Stanowiska Pracy w Wydziale Planowania PrzestrzennegoDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2012-02-13 12:46:00

NACZELNIK

WYDZIAŁU PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

URZĘDU MIEJSKIEGO W PIŃCZOWIE

mgr inż. MARCIN SKOWRON

tel. 0413573871-75   w. 160

 

mgr inż. JANUSZ ZIELIŃSKI

ds. obsługi programu „LEADER”

oraz planowania strategicznego

w Wydziale Planowania Przestrzennego

tel. 0413573871-75   w. 165

 

mgr inż. DARIUSZ GOLIK

inspektor ds. planowania przestrzennego,

aktualizacji planu, studium uwarunkowań

i kierunków zagospodarowania przestrzennego

w Wydziale Planowania Przestrzennego

tel. 0413573871-75   w. 162

 

mgr URSZULA PIWOWARSKA

inspektor

ds. zagospodarowania przestrzennego,

w Wydziale Planowania Przestrzennego

tel. 0413573871-75   w. 163

 

mgr MARCIN ZIEMBA

inspektor ds. planowania przestrzennego,

w Wydziale Planowania Przestrzennego

tel. 0413573871-75   w. 161

 Powrót