Stanowiska pracy w Wydziale InwestycyjnymDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2012-11-21 12:48:59

Naczelnik Wydziału Inwestycji

inż. Piotr Winiarski

 Urząd Miejski w  Pińczowie, pokój nr 1,

  tel. 0413573871-75 w. 130

 

Stanowiska pracy ds. przygotowania i realizacji inwestycji gminnych, modernizacji
i remontów urządzeń i obiektów gminnych

 

inspektor

mgr inż. Edyta Pawlusek

Urząd Miejski w  Pińczowie, pokój nr 2,

 tel. 0413573871-75  w. 131

   

inspektor

mgr inż. Bernarda Bugaj

 Urząd Miejski w  Pińczowie, pokój nr 3,

 tel. 0413573871-75   w. 136

 

inspektor 

 inż. Hubert Bochniak

 Urząd Miejski w  Pińczowie, pokój nr 3,

 tel. 0413573871-75   w. 135

 

referent

 mgr Przemysław Fatyga

 Urząd Miejski w  Pińczowie, pokój nr 3,

 tel. 0413573871-75   w. 133

 Powrót