Stanowiska pracy w Wydziale Inwestycyjnym i Planowania PrzestrzennegoDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2015-02-10 12:24:35

 

Naczelnik Wydziału Inwestycji i Planowania Przestrzennego

inż. Piotr Winiarski

 Urząd Miejski w  Pińczowie, pokój nr 1,
tel. 412345130

  tel. 413573871-75 w. 130

 

Stanowiska pracy ds. przygotowania i realizacji inwestycji gminnych, modernizacji
i remontów urządzeń i obiektów gminnych

 

 

inspektor

mgr inż. Edyta Pawlusek

Urząd Miejski w  Pińczowie, pokój nr 2,
tel. 412345131

 tel. 413573871-75   w. 131

 

 

inspektor

mgr inż. Bernarda Bugaj

 Urząd Miejski w  Pińczowie, pokój nr 3a,
tel. 412345136

 tel. 413573871-75   w. 136

 

 

inspektor

 inż. Hubert Bochniak

 Urząd Miejski w  Pińczowie, pokój nr 3a,
tel. 412345135

 tel. 413573871-75   w. 135

 

 

referent

 mgr Przemysław Fatyga

 Urząd Miejski w  Pińczowie, pokój nr 3b,
tel. 412345133

 tel. 413573871-75   w. 133

 

 

referent

mgr inż. Bartłomiej Piasecki

 Urząd Miejski w  Pińczowie, pokój nr 2,
tel. 412345132

 tel. 413573871-75   w. 132

 

 Powrót