Stanowiska pracy w Wydziale Inwestycji i Planowania PrzestrzennegoDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2015-05-18 14:55:13

 

P.O. Naczelnika Wydziału Inwestycji i Planowania Przestrzennego

inż. Piotr Winiarski

 Urząd Miejski w  Pińczowie, pokój nr 1,

  tel. 0413573871-75 w. 130

 

  1. Stanowiska pracy ds. przygotowania i realizacji inwestycji gminnych,
    remontów urządzeń i obiektów gminnych

 

Inspektor

mgr inż. Edyta Pawlusek

Urząd Miejski w  Pińczowie, pokój nr 2,

tel. 412345131

 tel. 0413573871-75  w. 131

  

 

 Referent

mgr inż. Bartłomiej Piasecki

  Urząd Miejski w  Pińczowie, pokój nr 2,

tel. 412345132

 tel. 0413573871-75   w. 132

 

 

Inspektor

mgr inż. Bernarda Bugaj

 Urząd Miejski w  Pińczowie, pokój nr 3a,

tel. 41234516

tel. 0413573871-75   w. 136

 

 

Inspektor 

 inż. Hubert Bochniak

 Urząd Miejski w  Pińczowie, pokój nr 3a,

tel. 412345135

 tel. 0413573871-75   w. 135

 

Referent

 Przemysław Fatyga

 Urząd Miejski w  Pińczowie, pokój nr 3b,

tel. 412345133

 tel. 0413573871-75   w. 133

 

 

2.     Stanowiska pracy ds. planowania strategicznego i przestrzennego, wydawania wyrysów, wypisów i zaświadczeń, aktualizacji planu, studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego oraz ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.

 

Inspektor

mgr inż. DARIUSZ GOLIK

  Urząd Miejski w  Pińczowie, pokój nr 4a,

tel. 412345162

tel. 413573871-75   w. 162

 

 

Inspektor

mgr MARCIN ZIEMBA

Urząd Miejski w  Pińczowie, pokój nr 4a,

tel. 412345161

tel. 413573871-75   w. 161

 

 

Inspektor

lic GRAŻYNA GRĘDA

Urząd Miejski w  Pińczowie, pokój nr 4b,

tel. 412345165

tel. 413573871-75   w. 165

 

 

3.     Stanowisko ds. aktualizacji i monitoringu Strategii Rozwoju Gminy Pińczów

 

ANDRZEJ GAJDA

Urząd Miejski w  Pińczowie, pokój nr 4d,

tel. 412345166

tel. 413573871-75   w. 166

 

 Powrót