Stanowiska pracy w Wydziale InwestycyjnymDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2009-09-07 11:40:37

Naczelnik Wydziału Inwestycji

inż. Piotr Winiarski

 Urząd Miejski w  Pińczowie, pokój nr 1,

  tel. 0413573871 w. 27

 

Stanowiska pracy ds. przygotowania i realizacji inwestycji gminnych, modernizacji
i remontów urządzeń i obiektów gminnych

 

inspektor

mgr inż. Edyta Pawlusek

Urząd Miejski w  Pińczowie, pokój nr 3,

 tel. 0413573871  w. 30

  

 

Mł. referent

inż. Zbigniew Kaczmarczyk

  Urząd Miejski w  Pińczowie, pokój nr 3,

 tel. 0413573871   w. 30

 

podinspektor

mgr inż. Bernarda Bugaj

 Urząd Miejski w  Pińczowie, pokój nr 2,

 tel. 0413573871   w. 33

 

inspektor 

mgr inż. Ewa Tracz

 Urząd Miejski w  Pińczowie, pokój nr 2,

 tel. 0413573871   w. 33

 Powrót