Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o sprzedaży nieruchomości

Wersja do druku

INFORMACJA

 

 

o wynikach  przetargu ustnego nieograniczonego,  na sprzedaż nieruchomości, położonych       w  Pińczowie,  przeprowadzonego  w dniu  19 marca  2008 r.  w budynku Urzędu Miejskiego w Pińczowie, przy ul. 3 Maja 10.

 

 

Komisja Przetargowa  w składzie:

 

   1.   Stanisław Ryznar                   -            Przewodniczący

   2.   Krzysztof   Wąsik                  -                   członek

   3.   Krystyna  Puchała                  -                    członek

          przeprowadziła w dniu 19.03.2008 r.  o godz. 9 00  w budynku Urzędu Miejskiego                       w Pińczowie przetarg ustny nieograniczony,  na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy.

 

 I - nieruchomości  położone   w  Pińczowie,  oznaczone  w ewidencji gruntów m. Pińczowa obr. 06,   numerami  działek:

 

 

Lp

Nr. ewid.

nieruchomo-ści

Nr. księgi

wieczystej

Powierz-chnia

gruntu  m2      

Położenie

nieruchomości

Opis

nieruchomości

  Cena

wywoławcza

    zł.

 Cena

osiągnięta

 

      zł.

 Podatek

VAT

 

     zł.

Osoba  jako nabywca

1

    2

    3

     4

5

6

      7

     8

    9

    10

 

1.

 

 

 

2.

 

227

228

 

 

219

 

18050

 

 

 

26889

 

 

  821

1329

m. Pińczów

ul. Grodziskowa

obr. 06

 

   -        -

nieruchomość gruntowa

 

 

 

  -           -

27 000,00

 

 

 

 

8 300,00

27 300,00

 

 

 

 

8 400,00

6 006,00

 

 

 

 

1 848,00

Michałkiewicz

Artur

 

 

 

Ryś Leokadia

i Józef

 

 

 

  448

 

     

 Do  przetargu na  sprzedaż poszczególnych  nieruchomości, przystąpiło po 1 uczestniku.

 Uczestnicy  przetargu zgłosili  po jednym  postąpieniu   w  kwocie  odpowiadającej wysokości postąpienia podanego w ogłoszeniu o przetargu.

Informacja powyższa   podana do publicznej wiadomości,  zostaje wywieszona na tablicy ogłoszeń  w budynku Urzędu Miejskiego w Pińczowie przy ul.  3 Maja 10, na  okres siedmiu dni,  tj. w dn.   od  19.03. 2008 r.  do   26. 03. 2008 r.

 


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 623

Wprowadził(a) do systemu: Hubert Bochniak, data: 2008-03-19 12:31:23
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2008-03-19 14:50:01
Ostatnia zmiana: Hubert Bochniak, data: 2008-03-19 12:31:23
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony