Struktura OrganizacyjnaDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2005-08-17 08:04:13

  Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury

Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury jest jednostka samodzielną , posiada osobowość prawną, prowadzi samodzielną gospodarkę finansową i samodzielnie opracowuje plany swej działalności.

W skład Pińczowskiego Samorządowego Centrum Kultury wchodzą działy:

  • Administracyjno-finansowy
  • Artystyczny (w tym kino „Belweder" i Świetlice Wiejskie)
  •  Biblioteczny ( w tym filie biblioteczne, a także o poszerzonej działalności świetlicowej)


Powrót