Struktura OrganizacyjnaDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2004-02-20 09:01:19

 

Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury jest jednostka samodzielną , posiada osobowość prawną, prowadzi samodzielną gospodarkę finansową i samodzielnie opracowuje plany swej działalności.

W skład Pińczowskiego Samorządowego Centrum Kultury wchodzą działy:


- Administracyjno-finansowy

- Artystyczny (w tym kino „Belweder i Świetlice Wiejskie”

- Biblioteczny ( w tym filie biblioteczne, a także o poszerzonej działalności świetlicowej)Powrót