Struktura OrganizacyjnaDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2010-02-23 09:13:17

  Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury jest jednostka samodzielną , posiada osobowość prawną, prowadzi samodzielną gospodarkę finansową i samodzielnie opracowuje plany swej działalności.

W skład Pińczowskiego Samorządowego Centrum Kultury wchodzą działy:

  • Administracyjno-finansowy
  • Artystyczny (w tym kino "Belweder" i świetlice wiejskie)
  • Biblioteczny (w tym filie biblioteczne, a także o poszerzonej działalności świetlicowej)


Powrót