Statut PSCKDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2017-12-15 07:52:32

Statut Pińczowskiego Samorządowego Centrum Kultury

Statut PSCK został nadany przez Radę Miejską Uchwałą Nr XXVIII/205/2001 w dniu 31 stycznia 2001 roku. Zmieniony Uchwałami Nr IL/357/06 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 16 października 2006 roku, Uchwałą Nr XVII/129/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 14 listopada 2007 roku, Uchwałą Nr XXXVI/332/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 czerwca 2009 r. i Uchawałą Nr XLI/354/13 z dnia 25 września 2013 r.

 Treść statutu załączona została w postaci pliku PDFPowrót