Statut PSCKDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2010-02-22 13:02:31

 Statut Pińczowskiego Samorządowego Centrum Kultury

Statut PSCK został nadany przez Radę Miejską Uchwałą Nr XXVIII/205/2001 w dniu 31 stycznia 2001 roku. Zmieniony Uchwałami Nr IL/357/06 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 16 października 2006 roku i Uchwałą Nr XVII/129/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 14 listopada 2007 roku.

 Treść statutu załączona została w postaci pliku PDFPowrót