Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego, Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia ( Plac Wolności w Pińczowie).

Wersja do druku

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami / oraz art. 49 Kodeksu Postępowania administracyjnego / j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami /.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów

 

Zawiadamia, że w dniu 15 kwietnia 2008 roku wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków lokalizacji celu publicznego, obejmującej budowę sieci gazowej średniego ciśnienia przy drodze wojewódzkiej relacji Kielce - Pińczów, ( Plac Wolności w Pińczowie).

 

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, w terminie 14 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Pińczowie, przy ul. 3 – go Maja 10.

 

Zapoznanie się z treścią materiału dowodowego nie jest obowiązkowe.

 

Stronami w niniejszej sprawie są właściciele i współwłaściciele nieruchomości 312; 314; położonych w Pińczowie, obręb 05, w granicach terenu inwestycji.

 

 

 

Pińczów, dnia 15 kwietnia 2008 roku


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 742

Wprowadził(a) do systemu: Marcin Ziemba, data: 2008-04-17 13:09:26
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2008-04-17 15:15:13
Ostatnia zmiana: Marcin Ziemba, data: 2008-04-17 13:09:26
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony