Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o budowie gazociągu średniego ciśnienia przy ul. Przemysłowej w Pińczowie

Wersja do druku

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm./ oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeksu postępowania administracyjnego /j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm./

 

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów

 

zawiadamia, że w dniu 31 marca 2008 roku zostało wszczęte na wniosek Karpackiego Operatora Systemu Dystrybucyjnego Spółka z o.o. - Oddział Gazowniczy w Kielcach, ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce, postępowanie        w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie nieruchomości : obręb 02 - nr nr ewid. 26/9, 73 oraz obręb 05 - nr nr ewid. 37/2, 37/3, 37/4, 37/6, 37/7, 37/8, 37/11, 37/12, 38, 39, 44/1, 45 i 364/8, dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 MPa).

 

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, w terminie 14 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Pińczowie, przy ul. 3 Maja 10 /pok. 4b/.

 

Zapoznanie się z treścią materiału dowodowego nie jest obowiązkowe.

 

Stronami w niniejszej sprawie są właściciele i współwłaściciele działek położonych na terenie miasta Pińczowa, w obrębie terenu inwestycji.

 

Pińczów, dnia 24 kwietnia 2008 roku


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 684

Wprowadził(a) do systemu: Marcin Ziemba, data: 2008-05-02 12:59:09
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2008-05-02 13:53:39
Ostatnia zmiana: Marcin Ziemba, data: 2008-05-02 12:59:09
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony