Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów w sprawie wszczęcia postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą : „budowa ulicy (łącznika) od ul. Wiosennej do ul. Reduty Mławskiej

Wersja do druku

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm./ oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeksu postępowania administracyjnego /j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm./

 

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów

 

zawiadamia, że w dniu w dniu 02 maja 2008 roku zostało wszczęte na wniosek Gminy Pińczów, postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów numerami : 345 i 347, położonych w obrębie 11 miasta Pińczowa, dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą : „budowa ulicy (łącznika) od ul. Wiosennej do ul. Reduty Mławskiej w Pińczowie”.

 

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, w terminie 14 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Pińczowie, przy ul. 3 Maja 10 /pok. 4b/.

 

Zapoznanie się z treścią materiału dowodowego nie jest obowiązkowe.

 

Stronami w niniejszej sprawie są właściciele i współwłaściciele działek położonych na terenie miasta Pińczowa, w obrębie terenu inwestycji.

 

  

Pińczów, dnia 12 maja 2008 roku


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 671

Wprowadził(a) do systemu: Marcin Ziemba, data: 2008-05-16 12:54:21
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2008-05-16 13:32:55
Ostatnia zmiana: Marcin Ziemba, data: 2008-05-16 12:54:21
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony