Stanowiska pracy w Wydziale Organizacyjno – ObywatelskimDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2015-01-23 14:12:14 

SEKRETARZ GMINY   

(Naczelnik  Wydziału Organizacyjno-Obywatelskiego)  

 Marcin Kozłowski

 Urząd  Miejski w Pińczowie, pokój  nr 14,
tel. 412345233

tel. 413573871-75  w. 260 

 

Zastępca  Naczelnika Wydziału Organizacyjno-Obywatelskiego

mgr Maria Wojciechowska

 Urząd Miejski w  Pińczowie, pokój nr 25,
tel. 412345210

  tel. 0413573871-75 w. 210

 

Stanowisko pracy ds. Kadr 

Helena Sobczyk

Urząd Miejski w  Pińczowie, pokój nr 24,
tel. 412345214

 tel. 0413573871-75  w. 214

 

 Stanowisko pracy ds. kancelaryjnych  i archiuwum zakładowego

Anna Sokołowska-Toboła

  Urząd Miejski w  Pińczowie, pokój nr 29,

(KANCELARIA URZĘDU)
tel. 412345215

 tel. 0413573871-75   w. 215

 

  ds. administracyjno-gospodarczych

lic Kinga Ostrowska

 Urząd Miejski w  Pińczowie, pokój nr 29,

(KANCELARIA URZĘDU)
tel. 412345217

 tel. 0413573871-75   w. 217

 

 ds. administracyjno-gospodarczych

Stefania Janczura

 Urząd Miejski w  Pińczowie, pokój nr 29,

(KANCELARIA URZĘDU)
tel. 412345224

 tel. 0413573871-75   w. 224

 

 Informatyk

mgr inż. Grzegorz  Wojciechowski

Urząd Miejski w  Pińczowie, pokój nr  30,
tel. 412345212

 tel. 0413573871-75   w. 212

 

Radca Prawny

mgr  Bożena Sadłos

Urząd Miejski w  Pińczowie,  pokój  nr 32
tel. 412345211

tel. 0413573871-75 w. 211

 

Kierowca

Tadeusz Pietrusiński

Urząd Miejski w  Pińczowie,
tel. 412345223

 tel. 0413573871-75 w. 223

 

  

 

Stanowiska pracy  ds. obsługi Rady, Burmistrza, sekretariatu Urzędu, interesantów oraz jednostek pomocniczych Gminy :

 

Obsługa Rady Miejskiej

Mirosława Ciesielska 

Urząd Miejski w  Pińczowie,  pokój  nr 23
tel. 412345218

tel. 0413573871-75 w. 218

 

Obsługa  stałych Komisji Rady Miejskiej

Bożena Kowalska 

Urząd Miejski w  Pińczowie, pokój nr 23,
tel. 412345219

tel. 0413573871-75  w. 219

 

Obsługa sekretariatu Urzędu Miejskiego

Magdalena Bednarz

Urząd Miejski w  Pińczowie, pokój nr 20,

(SEKRETARIAT)
tel. 412345230

tel. 0413573871-75

 

Specjalista ds. przepływu informacji

Paweł Poros

Urząd Miejski w  Pińczowie, pokój nr 21,
tel. 412345222

tel. 0413573871-75  w. 222

 

Główny specjalista ds. działalności gospodarczej

mgr Rafał Gwiaździński

Urząd Miejski w  Pińczowie, pokój nr 26,
tel. 412345213

tel. 0413573871-75  w. 213

 

 

Stanowisko pracy ds. dowodów osobistych
 
Teresa Musiał
Urząd Miejski w  Pińczowie, pokój nr 14,
tel. 412345265

 tel. 0413573871-75  w. 265

 

 Stanowisko pracy ds. ewidencji ludności

Lidia Olszycka

  Urząd Miejski w  Pińczowie, pokój nr 15,
tel. 412345264

 tel. 0413573871-75   w. 264

 

Stanowisko pracy ds. ewidencji ludności

Anastazja Gwiaździńska

  Urząd Miejski w  Pińczowie, pokój nr 15,
tel. 412345263

 tel. 0413573871-75   w. 263

 

 Stanowisko pracy ds. wojskowych i oc

Jolanta Gaj

  Urząd Miejski w  Pińczowie, pokój nr 4,
tel. 412345262

 tel. 0413573871-75   w. 262

 

Stanowisko pracy ds. ochrony p. poż

Paweł Stochla

  Urząd Miejski w  Pińczowie, pokój nr 17,
tel. 412345227

 tel. 0413573871-75   w. 227Powrót