Stanowiska pracy w Wydziale Organizacyjno – ObywatelskimDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2016-01-21 13:00:30 

SEKRETARZ GMINY   

(Naczelnik  Wydziału Organizacyjno-Obywatelskiego)  

 Marcin Kozłowski

 Urząd  Miejski w Pińczowie, pokój  nr 14,
tel. 412345233


 

Zastępca  Naczelnika Wydziału Organizacyjno-Obywatelskiego

mgr Maria Wojciechowska

 Urząd Miejski w  Pińczowie, pokój nr 25,
tel. 412345210

 

 

Stanowisko pracy ds. Kadr 

Helena Sobczyk

Urząd Miejski w  Pińczowie, pokój nr 24,
tel. 412345214


 

 Stanowisko pracy ds. kancelaryjnych  i archiuwum zakładowego

Anna Sokołowska-Toboła

  Urząd Miejski w  Pińczowie, pokój nr 29,

(KANCELARIA URZĘDU)
tel. 412345215

 

 

  ds. administracyjno-gospodarczych

lic Kinga Ostrowska

 Urząd Miejski w  Pińczowie, pokój nr 29,

(KANCELARIA URZĘDU)
tel. 412345217


 

 ds. administracyjno-gospodarczych

Stefania Janczura

 Urząd Miejski w  Pińczowie, pokój nr 29,

(KANCELARIA URZĘDU)
tel. 412345224


 

 Informatyk

mgr inż. Grzegorz  Wojciechowski

Urząd Miejski w  Pińczowie, pokój nr  30,
tel. 412345212


 

Radca Prawny

mgr  Bożena Sadłos

Urząd Miejski w  Pińczowie,  pokój  nr 32
tel. 412345211


 

Kierowca

Tadeusz Pietrusiński

Urząd Miejski w  Pińczowie,
tel. 412345223


 

  

 

Stanowiska pracy  ds. obsługi Rady, Burmistrza, sekretariatu Urzędu, interesantów oraz jednostek pomocniczych Gminy :

 

Obsługa Rady Miejskiej

Mirosława Ciesielska 

Urząd Miejski w  Pińczowie,  pokój  nr 23
tel. 412345218


 

Obsługa  stałych Komisji Rady Miejskiej

Bożena Kowalska 

Urząd Miejski w  Pińczowie, pokój nr 23,
tel. 412345219


 

Obsługa sekretariatu Urzędu Miejskiego

Magdalena Bednarz

Urząd Miejski w  Pińczowie, pokój nr 20,

(SEKRETARIAT)
tel. 412345230

tel. 0413573871-75

 

Specjalista ds. przepływu informacji

Paweł Poros

Urząd Miejski w  Pińczowie, pokój nr 21,
tel. 412345222


 

Główny specjalista ds. działalności gospodarczej

mgr Rafał Gwiaździński

Urząd Miejski w  Pińczowie, pokój nr 26,
tel. 412345213


 

 

Stanowisko pracy ds. dowodów osobistych
 
Teresa Musiał
Urząd Miejski w  Pińczowie, pokój nr 14,
tel. 412345265


 

 Stanowisko pracy ds. ewidencji ludności

Lidia Olszycka

  Urząd Miejski w  Pińczowie, pokój nr 15,
tel. 412345264


 

Stanowisko pracy ds. ewidencji ludności

Anastazja Gwiaździńska

  Urząd Miejski w  Pińczowie, pokój nr 15,
tel. 412345263


 

 Stanowisko pracy ds. wojskowych i oc

Jolanta Gaj

  Urząd Miejski w  Pińczowie, pokój nr 4,
tel. 412345262


 

Stanowisko pracy ds. ochrony p. poż

Paweł Stochla

  Urząd Miejski w  Pińczowie, pokój nr 17,
tel. 412345227

 Powrót