Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów w sprawie wszczęcia postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: Budowa oświetlenia ulicznego przy Kościele Pod Wezwaniem Miłosierdzia Bożego

Wersja do druku

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami / oraz art. 49 Kodeksu Postępowania administracyjnego / j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami /.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów

 

Zawiadamia, że w dniu 16 kwietnia 2008 roku wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków lokalizacji celu publicznego, obejmujące budowę oświetlenia ulicznego przy Kościele Pod Wezwaniem Miłosierdzia Bożego w Pińczowie ( ul. Grunwaldzka i ul. Jana Pawła II ).

 

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, w terminie 14 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Pińczowie, przy ul. 3 – go Maja 10.

 

Zapoznanie się z treścią materiału dowodowego nie jest obowiązkowe.

 

Stronami w niniejszej sprawie są właściciele i współwłaściciele nieruchomości położonych w Pińczowie, obręb 08 w granicach terenu inwestycji.

 

 

 

Pińczów, dnia 12 maja 2008 roku


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 707

Wprowadził(a) do systemu: Marcin Ziemba, data: 2008-05-16 13:05:11
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2008-05-16 13:32:42
Ostatnia zmiana: Hubert Bochniak, data: 2015-11-24 11:25:46
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony