Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów - rewitalizacja zalewu w Pińczowie

Wersja do druku

INFORMACJA

BURMISTRZA  MIASTA  I  GMINY  PIŃCZÓW

 

 

Na podst. art. 32 ust. 1 pkt. 1 w związku z art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. z 2008r. Dz. U. Nr 25 poz. 150)

 

Podaję do publicznej wiadomości

 

że w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku o wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia zamieszczono wniosek i raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja zalewu w Pińczowie – etap I”. Wnioskodawca: Gmina Pińczów, ul.
3 Maja 10, 28 – 400 Pińczów,
za pośrednictwem Pełnomocnika Pana Wojciecha Korony Agencja Technik Ekologicznych i Realizacji Inwestycji >mk PERFEKT< Firma Prywatna, 25 – 337 Kielce, ul. Astronautów 7/1.

 

Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski w Urzędzie Miejskim
w Pińczowie Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Mieniem ul.
3 Maja 10, 28 – 400 Pińczów w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszej informacji tj. od 26 czerwca 2008r. do dnia 17 lipca 2008r. w godzinach 7.3015.30.

 

 

 

 


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 752

Wprowadził(a) do systemu: Alina Pełka, data: 2008-06-25 14:23:36
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2008-06-26 12:35:41
Ostatnia zmiana: Alina Pełka, data: 2008-06-25 14:23:36
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony