Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów - Wszczęcie postępowania Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - budynek Liceum

Wersja do druku

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm./ oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeksu postępowania administracyjnego /j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm./

 

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów

 

zawiadamia, że w dniu 27 czerwca 2008 roku zostało wszczęte na wniosek Powiatu Pińczowskiego - Starostwo Powiatowe w Pińczowie z/s przy ul. Zacisze 5, postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów numerem: 139/5, położonej w obrębie 05 miasta Pińczowa, dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. :

„Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - budynek Liceum Ogólnokształcącego w Pińczowie w zakresie zmiany sposobu użytkowania jego części pod potrzeby kotłowni gazowej (przedsięwzięcie realizowane przy wsparciu środkami UE - POIiŚ - priorytet IX działanie 9.3.)”.

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, w terminie 14 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Pińczowie, przy ul. 3 Maja 10 /pok. 4b/.

 

Zapoznanie się z treścią materiału dowodowego nie jest obowiązkowe.

 

Stronami w niniejszej sprawie są właściciele i współwłaściciele działek położonych na terenie miasta Pińczowa, w obrębie terenu inwestycji.

  

Pińczów, dnia 27 czerwca 2008 roku


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 676

Wprowadził(a) do systemu: Marcin Ziemba, data: 2008-07-02 13:01:12
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2008-07-02 13:36:24
Ostatnia zmiana: Marcin Ziemba, data: 2008-07-02 13:01:12
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony