ZARZĄDZENIE NR 57/08 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIŃCZÓW z dnia 04.07.2008 roku

Wersja do druku

 

ZA R Z Ą D Z E N I E    NR 57/08

BURMISTRZA  MIASTA   I  GMINY  PIŃCZÓW

                                        z   dnia  04. 07. 2008 roku

 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 w  drodze  bezprzetargowej.

 

 

         Na  podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (jednolity tekst z 2001 r Dz. U. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami), art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( jednolity tekst z 2004 roku Dz. U. Nr 261, poz.2603 z  póź. zmianami),   zarządza  się  co  następuje:

 

§ 1.

 

1.     Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w  drodze  bezprzetargowej  w  brzmieniu określonym  przez załącznik  Nr 1 do Zarządzenia.

2.     Wykaz ten należy wywiesić na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pińczowie.

 

§ 2.

 

Wykonanie zarządzenia zleca się Wydziałowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Mieniem   Urzędu Miejskiego w Pińczowie.

 

§ 3.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                      

                                                                                    Burmistrz Miasta i Gminy

                                                                                                           Pińczów


Załączone pliki:


(zalacznik_nr_1_do_zarzadzenia_nr_57_08_Burmistrza_Miasta_i_Gminy_Pinczow_z_dnia_04_07_2008_roku.doc - 34.816 KB) Data publikacji: 2008-07-10 13:07:41 Redaktor: Hubert Bochniak
Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 736

Wprowadził(a) do systemu: Hubert Bochniak, data: 2008-07-10 13:04:37
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2008-07-10 14:00:22
Ostatnia zmiana: Hubert Bochniak, data: 2016-05-17 14:47:00
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony