Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów - Wydanie decyzji dla inwestycji pod nazwą: „Budowa wodociągu Gacki

Wersja do druku

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku    o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami/ oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego / j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami/.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów

 

zawiadamia, że w dniu 28 lipca 2008r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie wodociągu Ø 110mm PVC w miejscowości Gacki, zlokalizowanej w obrębie nieruchomości oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 58/10, 63/2, 64, 65 położonych w obrębie Gacki.

 

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, w ter-minie 14 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, w Wydziale Planowania Przestrzennego, Urzędu Miejskiego w Pińczowie, przy ul. 3 Maja 10.

 

Zapoznanie się z przedmiotową decyzją w tej sprawie nie jest obowiązkowe.

 

Stronami w niniejszej sprawie są właściciele i współwłaściciele działek położonych na obrębie miejscowości Gacki gmina Pińczów.

 

 

Pińczów, dnia 28 lipca 2008 r.


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 906

Wprowadził(a) do systemu: Marcin Ziemba, data: 2008-07-31 15:15:46
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2008-08-04 08:47:30
Ostatnia zmiana: Marcin Ziemba, data: 2008-07-31 15:15:46
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony