Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów w sprawie wszczęcia postępowania dla ustalenia warunków lokalizacji celu publicznego, obejmującego budowę odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia ul. J. Góreckiego i Grunwaldzkiej

Wersja do druku

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami / oraz art. 49 Kodeksu Postępowania administracyjnego / j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami /.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów

 

zawiadamia, że w dniu 20 czerwca 2008 roku wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków lokalizacji celu publicznego, obejmującego budowę odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia ( 0,5 Mpa ) na dz. nr nr ewid.:160/6; 160/8; 160/11; 160/16; 160/17; 160/47; 160/91; 160/105; 160/106; 160/122; 228; 229; 230; 300/1; 300/6; 300/8; 300/9; 300/43; położonych w Pińczowie, obręb 08 ( w pasie drogowym przy ul.Jana Góreckiego i ul. Grunwaldzkiej ). Włączenie do istniejącej sieci nastąpi na działce 160/6 tj. w pasie drogowym przy ul. Kazimierza Wielkiego )

 

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, w terminie 14 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, w Wydziale Planowania Przestrzennego, Urzędu Miejskiego w Pińczowie, przy ul. 3 – go Maja 10.

 

Zapoznanie się z treścią materiału dowodowego nie jest obowiązkowe.

 

Stronami w niniejszej sprawie są właściciele i współwłaściciele nieruchomości położonych w Pińczowie na obrębie 08, tj. w granicach terenu inwestycji.

 

 

 

Pińczów, dnia 18 lipca 2008 roku


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 676

Wprowadził(a) do systemu: Marcin Ziemba, data: 2008-08-06 11:53:48
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2008-08-06 13:20:50
Ostatnia zmiana: Marcin Ziemba, data: 2008-08-06 11:53:48
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony