ZA R Z Ą D Z E N I E NR 73/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 05.09.2008 roku

Wersja do druku

Z A R Z Ą D Z E N I E   NR 73/08

BURMISTRZA  MIASTA  I  GMINY  PIŃCZÓW

                                        z   dnia  05.09.2008 roku

 

w  sprawie ogłoszenia wykazu  nieruchomości  lokalowej  przeznaczonej  do sprzedaży w drodze przetargu.

 

 

 

         Na  podstawie  art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst z 2001 r Dz. U. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami), art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( jednolity tekst z 2004 roku Dz. U. Nr 261, poz.2603),  zarządza się co następuje:

 

§ 1.

 

1.     Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu w brzmieniu określonym  przez załącznik  Nr 1 do Zarządzenia.

2.     Wykaz ten należy wywiesić na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pińczowie.

 

§ 2.

 

Wykonanie zarządzenia zleca się Wydziałowi  Ochrony Środowiska  i Gospodarki    Mieniem  Urzędu Miejskiego w Pińczowie.

 

§ 3.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                      

                                                                                    Burmistrz Miasta i Gminy

                                                                                                     Pińczów

Załączone pliki:


(zalacznik_do_zarzadzenia_Nr_73_08_Burmistrza_Miasta_i_Gminy_Pinczow_z_dnia_05_09_2008.doc - 31.744 KB) Data publikacji: 2008-09-08 13:10:14 Redaktor: Hubert Bochniak

Opis: zalaczni_do_zarzadzenia_nr1

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 566

Wprowadził(a) do systemu: Hubert Bochniak, data: 2008-09-08 13:07:06
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2008-09-08 15:25:09
Ostatnia zmiana: Hubert Bochniak, data: 2008-09-08 13:07:06
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony