ZA R Z Ą D Z E N I E NR 77/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pinczow z dnia 15.09.2008

Wersja do druku

Z A R Z Ą D Z E N I E   NR 77/08

BURMISTRZA  MIASTA  I  GMINY  PIŃCZÓW

                                        z   dnia  15.09.2008 roku

 

w  sprawie ogłoszenia wykazu  nieruchomości   przeznaczonych  do sprzedaży   w   drodze   bezprzetargowej.

 

 

 

         Na  podstawie  art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst z 2001 r Dz. U. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami), art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( jednolity tekst z 2004 roku Dz. U. Nr 261, poz.2603),  zarządza się co następuje:

 

§ 1.

 

1.     Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w brzmieniu określonym  przez załącznik  Nr 1 do Zarządzenia.

2.     Wykaz ten należy wywiesić na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pińczowie.

 

§ 2.

 

Wykonanie zarządzenia zleca się Wydziałowi  Ochrony Środowiska  i Gospodarki    Mieniem  Urzędu Miejskiego w Pińczowie.

 

§ 3.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                      

                                                                                    Burmistrz Miasta i Gminy

                                                                                                     Pińczów


Załączone pliki:


(Zalacznik_nr_1_do_zarzadzenia_nr_77_08_z_dnia_15_09_08.doc - 33.28 KB) Data publikacji: 2008-09-15 13:08:41 Redaktor: Hubert Bochniak
Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 793

Wprowadził(a) do systemu: Hubert Bochniak, data: 2008-09-15 13:05:33
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2008-09-15 15:27:34
Ostatnia zmiana: Hubert Bochniak, data: 2008-09-15 13:05:33
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony