Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów - wszczęcie postępowania dla sieci gazowej na terenie miasta Pińczowa obr. 6 i sołectwa Pasterka

Wersja do druku

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm./ oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeksu postępowania administracyjnego /j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm./

 

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów

 

zawiadamia, że w dniu 03 września 2008 roku zostało wszczęte na wniosek Karpackiego Operatora Systemu Dystrybucyjnego Spółka z o.o. - Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach, ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce, postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na nieruchomościach położonych na terenie :

·        miasta Pińczowa - obręb 06 - nr ewid. 118 oraz

·        sołectwa Pasturka - nr nr ewid. 64, 236, 265, 276, 278 i 626,

dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia.

 

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, w terminie 14 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Pińczowie, przy ul. 3 Maja 10 /pok. 4b/.

 

Zapoznanie się z treścią materiału dowodowego nie jest obowiązkowe.

 

Stronami w niniejszej sprawie są właściciele i współwłaściciele działek położonych na terenie miasta Pińczowa i sołectwa Pasturka, w obrębie terenu inwestycji.

  

Pińczów, dnia 12 września 2008 roku


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 690

Wprowadził(a) do systemu: Marcin Ziemba, data: 2008-09-17 08:55:13
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2008-09-17 10:10:14
Ostatnia zmiana: Marcin Ziemba, data: 2008-09-17 08:55:13
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony