Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów - wszczęcie postępowania dla budowy hali widowiskowo-sportowej

Wersja do druku

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm./ oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeksu postępowania administracyjnego /j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm./

 

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów

 

zawiadamia, że toczy się postępowanie administracyjne wszczęte w dniu 18 sierpnia 2008 roku na wniosek Powiatu Pińczowskiego - Starostwo Powiatowe w Pińczowie z/s przy ul. Zacisze 5, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów numerami : 21/2, 26/10, 26/12, 26/14, 26/16 i 26/18, położonych w obrębie 12 miasta Pińczowa, gmina Pińczów, dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.:

„budowa hali widowiskowo- sportowej

wraz z otwartą infrastrukturą rekreacyjno- sportową”,

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, w terminie 7 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Pińczowie, przy ul. 3 Maja 10 /pok. 4b/.

 

Zapoznanie się z treścią materiału dowodowego nie jest obowiązkowe.

 

Stronami w niniejszej sprawie są właściciele i współwłaściciele działek położonych na terenie miasta Pińczowa, w obrębie terenu inwestycji.

 

  

Pińczów, dnia 22 września 2008 roku


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 628

Wprowadził(a) do systemu: Marcin Ziemba, data: 2008-09-23 08:41:51
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2008-09-23 09:21:04
Ostatnia zmiana: Marcin Ziemba, data: 2008-09-23 08:41:51
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony