Zarządzenie Nr 76/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 15 września 2008r

Wersja do druku

                  Zarządzenie Nr 76/08

Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

z dnia 15 września 2008r

 

w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Pińczowie

 

 

Na podstawie art.33 ust 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym   (Dz. U. z 2001 r Nr 142,poz 1591 z póź. zm), zarządzam co następuje:

 

 

§ 1

 

W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Pińczowie, ustalonym Zarządzeniem Nr 1/07 z dnia 3 stycznia 2007r, wprowadzam następującą zmianę:

 

    - W § 14 ust 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „ 2) Wydział Finansowo - Budżetowy – 15”

 

 

 

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy

 

 

 

 

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

                                                                                                                      Burmistrz

                                                                                                           Miasta i Gminy Pińczów

 

 

 

 


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 553

Wprowadził(a) do systemu: Ewa Bawor, data: 2008-09-26 09:39:47
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2008-09-26 11:14:17
Ostatnia zmiana: Ewa Bawor, data: 2008-09-26 09:39:47
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony