INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIŃCZÓW

Wersja do druku

INFORMACJA

BURMISTRZA  MIASTA  I  GMINY  PIŃCZÓW

 

 

Na podst. art. 32 ust. 1 pkt. 1 w związku z art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. z 2008r. Dz. U. Nr 25 poz. 150z późn. zm.)

 

Podaję do publicznej wiadomości

 

że w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku o wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia zamieszczono wniosek, raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja zalewu w Pińczowie – etap I” oraz wymagane prawem uzgodnienie Wojewody Świętokrzyskiego.

Wnioskodawca: Gmina Pińczów, ul. 3 Maja 10, 28 – 400 Pińczów,
Pełnomocnik: Pan Wojciech Korona Agencja Technik Ekologicznych
i Realizacji Inwestycji >mk PERFEKT< Firma Prywatna, 25 – 337 Kielce,
ul. Astronautów 7/1.

 

Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski w Urzędzie Miejskim
w Pińczowie Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Mieniem pokój nr 44, ul. 3 Maja 10, 28 – 400 Pińczów w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszej informacji tj. od 30 września 2008r. do dnia 21 października 2008r.
w godzinach 7.3015.30.

 

 

 

 

 


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 683

Wprowadził(a) do systemu: Hubert Bochniak, data: 2008-09-30 11:42:38
Opublikował(a): Grzegorz Wojciechowski, data publikacji: 2008-09-30 11:46:25
Ostatnia zmiana: Hubert Bochniak, data: 2008-09-30 11:42:38
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony