Uchwała Nr XXVII/240/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 01.10.2008 r.

Wersja do druku

w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2008

Załączone pliki:

Uchwała Nr XXVII/240/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 01.10.2008 r.
(Uchwala_Nr_XXVII_240_08.doc - 36.864 KB) Data publikacji: 2008-10-06 12:00:56 Redaktor: Mirosława Ciesielska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2008

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVII/240/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 01.10.2008 r.
(zalacznik_nr_1_do_uchwaly_nr_XXVII_240_08.xls - 46.016 KB) Data publikacji: 2008-10-06 12:02:53 Redaktor: Mirosława Ciesielska

Opis: Plan Dochodów

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVII/240/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 01.10.2008 r.
(Zalacznik_nr_2_do_uchwaly_nr_XXVII_240_08.xls - 34.816 KB) Data publikacji: 2008-10-06 12:04:36 Redaktor: Mirosława Ciesielska

Opis: Plan Wydatków

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVII/240/08 Rady Miejskiej w Pinczowie z dnia 01.10.2008 r.
(Zalacznik_nr_3_do_uchwaly_nr_XXVII_240_08.xls - 130.56 KB) Data publikacji: 2008-10-06 12:07:46 Redaktor: Mirosława Ciesielska

Opis: Plan limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVII/240/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 01.10.2008 r.
(Zalacznik_nr_4_do_uchwaly_nr_XXVII_240_08.xls - 130.56 KB) Data publikacji: 2008-10-06 12:09:30 Redaktor: Mirosława Ciesielska

Opis: Zadania inwestycyjne roczne w 2008 r.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVII/240/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 01.10.2008 r.
(Zalacznik_nr_5_do_uchwaly_nr_XXVII_240_08.xls - 131.072 KB) Data publikacji: 2008-10-06 12:11:27 Redaktor: Mirosława Ciesielska

Opis: Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXVII/240/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 01.10.2008 r.
(Zalacznik_nr_6_do_uchwaly_nr_XXVII_240_08.xls - 131.072 KB) Data publikacji: 2008-10-06 12:13:59 Redaktor: Mirosława Ciesielska

Opis: Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2008 r.

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXVII/240/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 01.10.2008 r.
(Zalacznik_nr_7_do_uchwaly_nr_XXVII_240_08.xls - 131.072 KB) Data publikacji: 2008-10-06 12:16:13 Redaktor: Mirosława Ciesielska

Opis: Plan przychodów i wydatków zakładów budzetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych na 2008 r.

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXVII/240/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 01.10.2008 r.
(Zalacznik_nr_8_do_uchwaly_nr_XXVII_240_08.xls - 131.584 KB) Data publikacji: 2008-10-06 12:17:54 Redaktor: Mirosława Ciesielska

Opis: Plan dotacji przedmiotowych w 2008 r.

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXVII/240/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 01.10.2008 r.
(Zalacznik_nr_9_do_uchwaly_nr_XXVII_240_08.xls - 131.584 KB) Data publikacji: 2008-10-06 12:19:31 Redaktor: Mirosława Ciesielska

Opis: Plan dotacji podmiotowych w 2008 r.

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XXVII/240/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 01.10.2008 r.
(Zalacznik_nr_10_do_uchwaly_nr_XXVII_240_08.xls - 131.584 KB) Data publikacji: 2008-10-06 12:20:58 Redaktor: Mirosława Ciesielska

Opis: Dotacje celowe

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XXVII/240/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 01.10.2008 r.
(Zalacznik_nr_11_do_uchwaly_nr_XXVII_240_08.xls - 131.584 KB) Data publikacji: 2008-10-06 12:22:49 Redaktor: Mirosława Ciesielska

Opis: Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XXVII/240/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 01.10.2008 r.
(Zalacznik_nr_12_do_uchwaly_nr_XXVII_240_08.xls - 131.584 KB) Data publikacji: 2008-10-06 12:25:11 Redaktor: Mirosława Ciesielska

Opis: Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2008 r.

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr XXVII/240/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 01.10.2008 r.
(Zalacznik_nr_13_do_uchwaly_nr_XXVII_240_08.xls - 131.584 KB) Data publikacji: 2008-10-06 12:27:51 Redaktor: Mirosława Ciesielska

Opis: Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2008 rok

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr XXVII/240/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 01.10.2008 r.
(Zalacznik_nr_14_do_uchwaly_nr_XXVII_240_08.xls - 131.584 KB) Data publikacji: 2008-10-06 12:30:33 Redaktor: Mirosława Ciesielska

Opis: Wydatki bieżące na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2008 rok

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 879

Wprowadził(a) do systemu: Mirosława Ciesielska, data: 2008-10-06 11:58:17
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2008-10-06 14:37:11
Ostatnia zmiana: Mirosława Ciesielska, data: 2008-10-06 11:58:17
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony