Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o wszczęciu postępowania dla budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Pińczowie.

Wersja do druku

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm./ oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeksu postępowania administracyjnego /j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm./

 

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów

 

zawiadamia, że w dniu w dniu 07 października 2008 roku zostało wszczęte na wniosek Gminy Pińczów, postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów numerem 138/2, położonej w obrębie 11 miasta Pińczowa, dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą :

Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem

przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Pińczowie.

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, w terminie 14 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Pińczowie, przy ul. 3 Maja 10 /pok. 4b/.

 

Zapoznanie się z treścią materiału dowodowego nie jest obowiązkowe.

 

Stronami w niniejszej sprawie są właściciele i współwłaściciele działek położonych na terenie miasta Pińczowa, w obrębie terenu inwestycji.

 

Pińczów, dnia 09 października 2008 roku


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 631

Wprowadził(a) do systemu: Marcin Ziemba, data: 2008-10-15 10:08:16
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2008-10-16 08:39:56
Ostatnia zmiana: Marcin Ziemba, data: 2008-10-15 10:08:16
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony