Zadania Referatu ds. Organizacji Robót Publicznych

Wersja do druku

  1. przygotowanie frontu robót dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych oraz sprawowanie nadzoru w tym zakresie,
  2. prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem w Urzędzie prac społecznie użytecznych przez osoby skazane prawomocnym wyrokiem sądu,
  3. organizowanie prac porządkowych oraz prac w zakresie utrzymania czystości na terenach nie sprzątanych przez inne jednostki,
  4. organizacja prac społecznie – użytecznych,
  5.  przygotowywanie i organizowanie prac w zakresie robót publicznych i prac interwencyjnych, programów specjalnych oraz refundacji absolwenckich (w porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy),
  6. usuwanie odpadów komunalnych z miejsc publicznych,
  7. likwidacja dzikich wysypisk śmieci,
  8. zakup usług porządku i czystości miasta i gminy , kontrola faktur i rozliczeń finansowych oraz kontrola wykonywanych prac,
  9. organizacja i nadzór prac na rzecz Urzędu i instytucji publicznych skazanych z zakładu karnego,
  10. współpraca i współdziałanie z organami jednostek samorządu pomocniczego w zakresie utrzymania należytego stanu dróg wiejskich i osiedlowych w czystości i porządku, wyłapywanie bezdomnych zwierząt.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 657

Wprowadził(a) do systemu: Grzegorz Wojciechowski, data: 2008-10-23 09:53:49
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2008-10-23 10:05:05
Ostatnia zmiana: Mateusz Dybek, data: 2016-09-20 10:09:54
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony