Stanowiska pracy w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki MieniemDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2009-09-07 11:49:12

Naczelnik  Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Mieniem

 mgr inż. Stanisław Ryznar

 Urząd  Miejski w Pińczowie, pokój  nr 42,

tel. 0413573871  w. 71 

 

Zastępca  Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Mieniem

mgr Alina Pełka

 Urząd Miejski w  Pińczowie, pokój nr 44,

  tel. 0413573871 w. 68

 

Stanowisko pracy ds. Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Agnieszka Nowak

Urząd Miejski w  Pińczowie, pokój nr 39,

 tel. 0413573871  w. 31

 

inż. Hubert Bochniak

Urząd Miejski w  Pińczowie, pokój nr 39,

 tel. 0413573871  w. 31

 

 

Stanowisko pracy ds. utrzymania dróg

Waldemar Szymczyk

  Urząd Miejski w  Pińczowie, pokój nr 40,

 tel. 0413573871   w. 69

 

  Stanowisko  ds. rolnych

 Józef Ostrowski

 Urząd Miejski w  Pińczowie, pokój nr 40,

 tel. 0413573871   w. 69

 

 Stanowisko  ds. gospodarki nieruchomościami

 inż. Krystyna Puchała

 Urząd Miejski w  Pińczowie, pokój nr 41,

 tel. 0413573871   w. 72

mgr Małgorzata Buczak

Urząd Miejski w  Pińczowie, pokój nr 41,

 tel. 0413573871   w. 72

 

Stanowisko  ds. geodezji

Lech Blacha

Urząd Miejski w  Pińczowie, pokój nr 43,

 tel. 0413573871   w. 67

Małgorzata Kasza  

Urząd Miejski w  Pińczowie, pokój nr 43,

 tel. 0413573871   w. 67

 

Stanowisko  ds. utrzymania zieleni miejskiej

Bożena Liber 

Urząd Miejski w  Pińczowie, pokój nr 44,
 tel. 0413573871   w. 68Powrót