Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o wszczęciu postępowania dla budowy odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w Pińczowie

Wersja do druku

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm./ oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeksu postępowania administracyjnego /j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm./

 

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów

 

zawiadamia, że w dniu 16 października 2008 roku zostało wszczęte na wniosek Karpackiego Operatora Systemu Dystrybucyjnego Spółka z o.o. - Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach, ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce, postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie nieruchomości położonych w obrębie 08 miasta Pińczowa, oznaczonych w ewidencji gruntów numerami : 160/8, 160/107, 160/108, 160/109, 160/110, 160/111, 160/112, 160/113, 160/114, 160/115, 160/118, 160/119, 160/12 i 229, dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w Pińczowie (w ul. Władysława Jagiełły).

 

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, w terminie 14 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Pińczowie, przy ul. 3 Maja 10 /pok. 4b/.

 

Zapoznanie się z treścią materiału dowodowego nie jest obowiązkowe.

 

Stronami w niniejszej sprawie są właściciele i współwłaściciele działek położonych na terenie miasta Pińczowa, w obrębie terenu inwestycji.

 

Pińczów, dnia 27 października 2008 roku


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 664

Wprowadził(a) do systemu: Marcin Ziemba, data: 2008-11-05 08:19:30
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2008-11-05 08:42:39
Ostatnia zmiana: Marcin Ziemba, data: 2008-11-05 08:19:30
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony