Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o wszczęciu postępowania dla budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Pasturka, Bogucice Pierwsze i Bogucice Drugie.

Wersja do druku

OBWIESZCZENIE

 

  

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami/ oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego / j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami/.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów

 

zawiadamia, że na wniosek Wodociągów Pińczowskich, z dnia 9 października 2008r. wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Pasturka, Bogucice Pierwsze i Bogucice Drugie, na działkach według odrębnego wykazu w aktach sprawy.

 

Stronami w niniejszej sprawie są właściciele i współwłaściciele nieruchomości położonych w granicach lokalizacji przedmiotowej inwestycji i jej bezpośrednim sąsiedztwie.

 

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, w ter-minie 7 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, w Wydziale Planowania Przestrzennego, Urzędu Miejskiego w Pińczowie, przy ul. 3 Maja 10.

 

Zapoznanie się z treścią materiału dowodowego nie jest obowiązkowe.

 

 

Pińczów, dnia 15 października 2008 roku


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 637

Wprowadził(a) do systemu: Marcin Ziemba, data: 2008-11-05 08:36:36
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2008-11-05 08:42:03
Ostatnia zmiana: Marcin Ziemba, data: 2008-11-05 08:36:36
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony