Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o wszczęciu postępowania dla przebudowy ulicy Republiki Pińczowskiej w Pińczowie.

Wersja do druku

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami / oraz art. 49 Kodeksu Postępowania administracyjnego / j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami /.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów

 

Zawiadamia, że w dniu 12 września 2008 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego, obejmujące przebudowę ul. Republiki Pińczowskiej w Pińczowie.

 

Inwestycja będzie zlokalizowana na działkach położonych na poszczególnych obrębach miasta Pińczowa wskazanych poniżej:

 

obr 05 – dz. nr nr ewid.: 314; 317; 319/3; 319/4; 319/5; 319/10; 319/11; 320/2;

obr 08 – dz. nr ewid. 132;

obr 12 – dz. nr ewid. 38/8;

obr 13 –  dz. nr nr ewid. :198/2; 274/2; 275/1; 296; 297; 505/6; 457/1; 457/3; 457/4; 295/123; 299/3; 463; 505/1; 481;

obr 14- nr nr ewid. : 6/3; 6/6; 6/1; 7/1; 7/2; 8/1; 8/2; 9/1; 9/2; 10/1; 10/2; 11; 12/12; 12/28; 13/1; 14/1; 95/1; 86/1; 87/1; 88/1; 89/1;

 

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, w terminie 14 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Pińczowie, przy ul. 3 – go Maja 10.

 

Zapoznanie się z treścią materiału dowodowego nie jest obowiązkowe.

 

Stronami postępowania w niniejszej sprawie są właściciele i współwłaściciele działek położonych na terenie miasta Pińczowa, w miejscu inwestycji, na działkach wskazanych powyżej.

 

 

Pińczów, dnia 09 października 2008 roku


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 598

Wprowadził(a) do systemu: Marcin Ziemba, data: 2008-11-05 09:24:50
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2008-11-05 09:43:09
Ostatnia zmiana: Marcin Ziemba, data: 2008-11-05 09:24:50
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony