Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o wydaniu decyzji dla budowy odcinka wodociągu Kozubów - Sadek

Wersja do druku

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku    o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami/ oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego / j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami/.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów

 

zawiadamia, że w dniu 6 listopada 2008r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka wodociągu Kozubów - Sadek, zlokalizowanej w obrębie nieruchomości oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 54, 146/1, 150, 156, 161/3 położonych w obrębie Kozubów.

 

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, w ter-minie 14 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, w Wydziale Planowania Przestrzennego, Urzędu Miejskiego w Pińczowie, przy ul. 3 Maja 10.

 

Zapoznanie się z przedmiotową decyzją w tej sprawie nie jest obowiązkowe.

 

Stronami w niniejszej sprawie są właściciele i współwłaściciele działek położonych na obrębie miejscowości Kozubów gmina Pińczów.

 

 

Pińczów, dnia 6 listopada 2008 r.


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 596

Wprowadził(a) do systemu: Marcin Ziemba, data: 2008-11-12 09:01:34
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2008-11-12 09:27:00
Ostatnia zmiana: Marcin Ziemba, data: 2008-11-12 09:01:34
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony