Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o wszczęciu postępowania dla inwestycji celu publicznego pod nazwą budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w Pasturce.

Wersja do druku

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm./ oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeksu postępowania administracyjnego /j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm./

 

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów

 

zawiadamia, że w dniu 05 listopada 2008 roku zostało wszczęte na wniosek Karpackiego Operatora Systemu Dystrybucyjnego Spółka z o.o. - Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach, ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce, postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na nieruchomościach położonych na terenie :

·        miasta Pińczowa - obręb 10 - nr  nr ewid. 118, 119 oraz

·        sołectwa Pasturka - nr nr ewid. 64, 221/3, 236, 265, 271, 276, 278, 626, 764/1, 767/1 i 767/2,

dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia.

 

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, w terminie 14 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Pińczowie, przy ul. 3 Maja 10 /pok. 4b/.

 

Zapoznanie się z treścią materiału dowodowego nie jest obowiązkowe.

 

Stronami w niniejszej sprawie są właściciele i współwłaściciele działek położonych na terenie miasta Pińczowa i sołectwa Pasturka, w obrębie terenu inwestycji.

 

  

Pińczów, dnia 17 listopada 2008 roku


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 583

Wprowadził(a) do systemu: Marcin Ziemba, data: 2008-11-19 11:24:17
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2008-11-20 09:59:22
Ostatnia zmiana: Marcin Ziemba, data: 2008-11-19 11:24:17
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony